Aanmelden

Als u een afspraak wilt maken of een kijkje wilt komen nemen op onze school neem dan contact op met juf Marina, stamgroepleider onderbouw, via mail: m.bal@optimusonderwijs.nl of via telefoon: 06-25460250.  

We gaan over tot aanmelding als we er van overtuigd zijn dat we de goede keuze maken.